ZADANIE TEORETYCZNE z bno do ROZWIĄZYWANIA W DOMU- KOLEJNE ZADANIA

W związku z brakiem możliwości wspólnych treningów przekazujemy zestaw zadań teoretycznych do rozwiązania w warunkach domowych 😉

Autorem wszystkich zadań jest PANI TERESA BUGAJ  , która zgodziła się na zamieszczenie ich na naszej stronie, za co serdecznie dziękujemy 😉  Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie przesyłajcie odpowiedzi -najlepiej same poprawne 😉 na adres mailowy: teresabugaj1209@gmail.com . Szczegóły na profilu facebookowym

Zadania są o różnych stopniu trudności. Wszystkie związane z BnO: znajomością symboli, umiejętnością odnajdywania się na mapie, kojarzenia elementów 😉 Życzymy dobrej zabawy 😉 Na stronie autora jest możliwość włączenia się do zabawy, w postaci wysłania odpowiedzi i wzięcia udziału w konkursie 😉

1.  ZAZNACZ GDZIE ZROBIONO TO ZDJĘCIE 

2.  DOPASUJ PUZZLE WE WŁAŚCIWE MIEJSCE NA MAPIE

3. KTÓRY SYMBOL JEST WŁAŚCIWY: CZĘŚĆ 1CZĘŚĆ 2CZĘŚĆ 3CZĘŚĆ 4

6. NARYSUJ NA MAPIE TRASĘ NA PODSTAWIE OPISU: MAPA, OPIS

7.  ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC MIEDZY DWOMA MAPAMI: MAPA NR1, MAPA NR2

8. KTÓRY TO PUNKT W TERENIE? MOŻE BYĆ ŻADEN NIEPOPRAWNY! 

ZAGADKA 1, ZAGADKA 2, ZAGADKA 3, ZAGADKA 4

9. DOPASUJ WYCINKI

10. DOPASUJ DOMKI DO MAPEK

DOMKI CZ1, DOMKI CZ2

MAPKI CZ1, MAPKI CZ2, MAPKI CZ3

11. GDZIE JEST PÓLNOC NA MAPIE I W JAKIM KIERUNKU JEST UMIESZCZONY LAMPION

12. KTÓRY LAMPION JEST WŁAŚCIWY (MOŻE ŻADEN?)

MAPA 1, MAPA 2, MAPA 3

13. POSKŁADAJ MAPĘ Z KAWAŁKÓW 

14. GDZIE STOJĄ PUNKTY  NA DUŻEJ MAPIE ? KTÓRY PUNKT JEST NAJWYŻEJ, A KTÓRY NAJNIŻEJ?

PUNKTY, DUŻA MAPA

Kolejne zadania zostaną zamieszczone już niedługo 😉