Oświadczenie dla osób niezrzeszonych i bez badań sportowych

W zakładce zawodów opublikowaliśmy wzór oświadczenia, które należy złożyć w biurze zawodów w przypadku dzieci oraz pełnoletnich, którzy nie są członkami klubów sportowych i nie posiadają aktualnych badań sportowych. WZORY OŚWIADCZEŃ są dostępne w zakładce zawodów na stronie:

https://bnopowiatwieruszowski.pl/mpw2022/